Общо обяви: 115 Общо потребители: 15669

Историята на оловния акумулатор

Като първи откривател на оловния акумулатор се сочи французинът Планте. От тук идва и името с което често наричаме оловните акумулатори акумулатори Планте. Своите първи опити Планте прави към средата на 19век., първия си истински акумулатор той произвежда през 1879г.

Какво представлява акумулатора на Планте?

Две оловни плочи(двете плочи се наричат електроди или полюси) поставени в разтвор от вода и сярна киселина( разтворът в акумулатора се нарича електролит на акумулатора). При потапянето на плочите в течността те се покриват със слаб пласт от оловен сулфат.

Принцип на работа на акумулатора на Планте.

След като е вече сглобен този акумулатор, трябва да пропуснем постоянен ток през него като свържем една от плочите с положителен полюс(+) на токоизточника, а другата плоча с отрицателния полюс(-).

Върху положителния полюс, наречен още анод, се отделят малки частички от оловен двуокис с червено-ръждив цвят.
Отрицателния полюс, наречен катод, който се беше покрил с оловен сулфат, се превръща в чисто олово.

Химическата реакция се придружава от силно отделяне на газ. Скоро тя спира и по-нататъшното протичане на тока не влияе с нищо на електродите и електролита.

Да откачим токоизточника и след известно време да образуваме затворена верига, като свържем анода и катода на акумулатора чрез един проводник; да включим във веригата последователно и един амперметър; забелязваме протичане на ток от анода към катода, който ток скоро спира. Забелязваме също, че през времето, докато е протичал ток между анода, катода и електролита стават химически реакции, вследствие на които върху двата полюса се наслоява оловен сулфат.

Планте не е могъл да обясни напълно всички химически реакции протичащи в оловния акумулатор, той не могъл да обясни до кога продължава окисляването на оловната плоча, която служи за анод. Според неговата теория, през време на изпразването електролита трябва да бъде с постоянна гъстота, това обаче не се потвърдило от проведените опити.

Планте не успял да усъвършенства своите акумулатори, като основна причина можем да отчетем неговата невъзможност да обясни правилно химическите реакции, които протичат в тях. При първите си опити, той е използвал гладки оловни плочи, наложени две по две и отделени с каучукови ленти или филтрираща хартия. След това той опитал с надупчени оловни плочи, за да се получи по-голяма повърхнина заради което ги е навивал спиралообразно. Така получените акумулатори са били с много малък капацитет( поглъщали са малко електричество, а са освобождавали още по-малко).

Планте е продължавал с години своите опити да създаде перфектният акумулатор, но е бил твърде далеч от успеха.

През 1883г. английските изобретатели Гладстоун и Трайб, рагласяват своята теория за сулфатизацията, която до днес се приема като най-достоверна и се потвърждава напълно от проведените опити.

Други физици и химици също се заемат със задачата да създадат перфектният акумулатор.

Фор първи намазва гладките оловни плочи с гъста каша от оловен окис или миниум, с това той е искал да увеличи капацитета и да намали времетраенето за пълното образуване на плочите.

Фолкмар първи употребява оловни плочи, надупчени с различни по форма дупки, като ги запълва с различни химически пасти.

Последват патентите на Мюлер, Тудор и др., които също са оставили своят принос в изобретяването на първите акумулатори.

Добавена на от:

Етикети: ,

69 Общо преглеждания, 1 за днес

BG Naemi
5.0/35/5

  

Сходни новини

Реклама

Вашият коментар