Общо обяви: 139 Общо потребители: 67316

Схема на технологичния процес на ремонта

Технологичният процес на ремонта на автомобила е свързан с разглобяването на автомобила, с миенето, с контрола и сортировката на детайлите, с възстановяването и комплектовката на детайлите, със сглобяването и изпитването на автомобила с необходимото качество и надеждност при най-малка стойност на ремонта.

Към технологичния процес на ремонта на техниката се предявяват следните основни изисквания:

 • минимално време за пребиваването на машините в ремонт;
 • чертежите на ремонтираните обекти;
 • техническите условия за дефектация и ремонт на частите;
 • Данните на най-новите постижения на науката и техниката в областта на ремонта позволяват да се разработи такъв технологичен процес, който осигурява високо качество на ремонта на машините и извършването му в кратки срокове при най-голяма икономичност.

  Сходните и свързани помежду си технологически операции при ремонта на машините се обединяват в етапи. Отделните етапи на технологическия процес се подреждат в строго определена последователност. Разместването на етапите на технологическия процес се отразяват върху качеството на ремонта на машините и води до излишна загуба на време.

  В съответствие с класификацията на видовете ремонт на машините различаваме технологически процес на текущ и базов ремонт, които имат различен обем и характер на работите.

  Машините постъпват на приемателния пункт и след това се отправят за външно измиване.
  Агрегатите и възлите, които изискват текущ ремонт, се ремонтират и отново поставят на същите машини.
  Агрегатите изискващи базов ремонт или се ремонтират в специално подразделение на дадената ремонтна част или се отправят за ремонт в ремонтните работилници.

  При базов ремонт на агрегатите от ремонтното подразделение същите се измиват външно и след това се разглобяват на части. Частите се измиват, дефектират и сортират на годни, негодни и изискващи ремонт. Негодните части се отправят за вторични суровини, годните – за комплектован, а изискващите ремонт-в съответното ремонтно подразделение и след това за комплектоване. По нататък частите на комплекти се отправят за сглобяване на агрегатите и възлите. Сглобените и изправни агрегати се изпращат на участъка за демонтажно-монтажите работи, където се монтират на машините.

  Сглобените машини се подлагат на стационарно изпитание, регулиране и изпитание в пробег. След отстраняването на откритите неизправности машините се доокомплектоват и предават след ремонт.

  Докато процеса на производство на автомобила започва с изработването на заготовки, процесът на ремонта както се вижда от схемите започва с разглобяване на износения автомобил, обезмасляване и измиване на детайлите, качествен контрол и разпределянето им по групи според тяхната годност.

  Многобройните изследвания и практиката показват, че якостта на голяма част от детайлите значително превишава тяхната износоустойчивост. Детайлите на автомобила се отличават с неравномерна износоустойчивост и с различна трайност.

  По отношение на по-нататъшната реализация детайлите на разглобения автомобил може да се разделят на три групи:

  Първа група-негодните детайли се заменят в процеса на базовия ремонт в резултат на ограничена износоустойчивост, значително по-малка от междуремонтния ресурс, или от многократно възстановяване;

  Втора група-това са детайли, износването на които не достига граничния размер, регламентиран от техническите условия. Тези детайли имат запас на износване, т.е. остатъчна трайност, и могат да бъдат използвани без възстановяване при условията на груповия подбор или подбора по двойки при сглобяването;

  Третата най-многочислена група(40-45%) съставляват детайлите с достатъчно висока максимална теглителна мощност изискват нормално състояние на групата колянов вал-лагери и на мазителната система, на регулатора на горивонагнетателната помпа, въздушния филтър и турбокомпресора, на гумите и трансмисията и се извършва на стенд.

  Теглителната мощност и часовият разход на гориво се измерват, като се включи определена предавка и се установи максималната честота на въртене на двигателя, след което машината се натоварва от реостата на стенда до достигане на максималната стойност на разхода на гориво.

  Техническото състояние се уточнява чрез сравняване на получените резултати якост, но имат износване, което превишава граничните размери, допустими от техническите условия. По общо техническо състояние и по икономическа целесъобразност детайлите от третата група подлежат на възстановяване по различни методи.

  Какви са методи за ремонт на автомобили, можете да разберете ТУК!

  Добавена на от:

  Етикети: , ,

  659 Общо преглеждания, 2 за днес

  BG Naemi
  5.0/35/5

  Сходни новини

  Реклама

  Вашият коментар